CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Wielkanoc2016

W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
Bóg czyni widoczną swoją miłość,
Która prowadzi aż do zniszczenia grzechu ludzkiego.
(Papież Franciszek, Misericordiae vultus)

Drodzy Parafianie!
Chrystus, nasza Pascha, pielgrzymując z nami po drogach życia, jest naszym Panem i Zbawicielem w każdym miejscu i każdym czasie. Wspiera nas w codziennym „powstawaniu z martwych”, z tego wszystkiego, co jest naszym grzechem i słabością.

Życzę, niech radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w Roku Miłosierdzia, będą dla nas wszystkich czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa miłości i pokoju wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność nas stawia. Niech umocnią w nas wszystkich nadzieję i ożywią naszą wiarę w to, że Miłość nigdy nie umiera, że Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drogę przejścia do całkowicie nowego życia w wieczności.

Ks. Proboszcz