Wielki Post

Wielki Post to szczególny czas, kiedy Kościół zaprasza nas do przemiany nawrócenia całym sercem, bardzo głęboko i konkretnie. Co zatem mamy zmienić w czasie Wielkiego Postu? Najpierw naszą więź i kontakt z Bogiem. Z Bogiem prawdziwym, serdecznym, miłosiernym, kochającym – ale i oczekującym, jak ojciec posłuszeństwa dziecka. Bóg nasz Ojciec, ciągle czeka naszych powrotów do Niego, naszego powstawania z grzechów, naszego wtulenia się w Jego miłujące ramiona by wysłuchał, zrozumiał i pomógł. Spróbujmy wykorzystać ten dany nam czas. (Por. List Biskupa Włocławskiego Wielki Post 2019)