CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Chrystus, nasza Pascha, pielgrzymując z nami po drogach życia, jest naszym Panem i Zbawicielem w każdym miejscu i każdym czasie. Wspiera nas w codziennym „powstawaniu z martwych”, z tego wszystkiego, co jest naszym grzechem i słabością.

Niech radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas wszystkich czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa miłości i pokoju wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność nas stawia. Niech umocnią w nas wszystkich nadzieję i ożywią naszą wiarę w to, że Miłość nigdy nie umiera, że Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drogę przejścia do całkowicie nowego życia w wieczności.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.