Czas Wielkiego Postu

W czasie trwającego Wielkiego Postu towarzyszy nam nieustannie myśl jak dobrze wykorzystać ten wyjątkowy święty czas. Bardzo ciekawą refleksję podaje nam O. Tomasz Oleniacz SJ w artykule „Czas odnowy”. Zaprasza nas aby stanąć pod Krzyżem i podjąć Wielki Post przede wszystkim nie po to, by coś w tym czasie zrobić dla Boga. Wchodzimy w ten czas 40 dni wyciszenia, zadumy i rozmodlenia, by – z perspektywy Paschy ( Wielkiej Nocy) – lepiej widzieć, docenić i sycić się tym, co Jezus uczynił dla nas. Nie trzeba wymyślać skomplikowanych i wykwalifikowanych postanowień wielkopostnych, by być kimś. Wystarczy wierność obowiązkom, zadaniom trzymanie się szlaku Bożej woli, w których okaże się, że chcemy pozostać wierni mimo odrzucenia, czyści wbrew pokusom, uczciwi i jednoznaczni wobec diabelskich propozycji fałszywego sukcesu. Niech postawa św. Józefa
Opiekuna pełna pokory i otwarcia na Bożą wolę będzie naszym drogowskazem.