Jasełka Bożonarodzeniowe

W okresie Bożonarodzeniowym dzieci podejmują inicjatywy aby jeszcze bardziej pogłębić tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Jasełka to ta tradycyjna forma przekazu o Bożym Narodzeniu. 22.12.2017 roku w szkole w Błennej, a potem 07.01.2018 w kościele parafialnym dzieci z naszej placówki szkolnej pod okiem pani katechetki, nauczycieli młodszych klas przygotowały przedstawienie. Dzieci bardzo mocno wczuły się w swoje role i przekaz był bardo wzruszając i piękny. Dało się zauważyć że niejedna łza spłynęła po obliczu zasłuchanych i przeżywających wiernych.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Dziś narodził się nam Zbawiciel

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.

Wizyta sióstr Orionistek

W niedzielę 12.11.2017 roku w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistki. Siostry opowiadały nam o charyzmacie swojej pracy, o radościach w swej posłudze oraz o nowych wyzwaniach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się relacja z ich pracy misyjnej oraz o możliwości pomocy misjonarzom. Owocem tego spotkania była decyzja, aby dzieci przy wsparciu rodziców podjęli adopcję na odległość. Chcemy objąć pomocą materialną jedno, może dwoje dzieci zapewniając im wsparcie materialne w zdobywaniu wiedzy.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 08.09.2017 r. zgromadziła parafian i pielgrzymów z sąsiednich parafii, aby raz jeszcze pokłonić się Matce Bożej i u Jej stóp by złożyć swoje troski i radości. Od ponad 150 lat zorganizowane grupy pielgrzymkowe z Kłodawy, Przedcza, Chodcza i Cett przybywają ze swoimi duszpasterzami do naszego sanktuarium. W tym roku przybyli również uczniowie i nauczyciele z Katolickiej Szkoły w Wólce Czepowej upraszając Boże błogosławieństwo na rozpoczynający się nowy rok szkolny. Sumę odpustową odprawił i słowo Boże wygłosił ks. Marcin Idzikowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego naszej diecezji. Podkreślił ogromną rolę jaką Maryja odegrała w historii zbawienia. Ona nadal jest naszą przewodniczką i niezastąpioną nauczycielką w spełnianiu woli Bożej. Bardzo wielu pielgrzymów skorzystało z sakramentu pokuty. Większość ze zgromadzonych wiernych przystąpiła do Komunii Świętej, co jest wielką radością, że Maryja nadal pomaga nam w przemianie naszych serc.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Dożynki parafialne

W niedzielę 27.08.2018 roku tradycyjnie w naszej parafii miało miejsce dziękczynienie za tegoroczne zbiory „Dożynki”. Mieszkańcy sołectwa Śmieły przygotowali piękny wieniec dożynkowy, przedstawiciele pozostałych sołectw przynieśli chleby. W uroczystej procesji dary zostały wniesione do świątyni i złożone przed ołtarzem. Wszystkim nam towarzyszyło przesłanie aby nigdy nie brakowało chleba powszedniego, oby Boża Opatrzność czuwał nad wszystkimi którzy trudzą się nad jego powstaniem i nad sprawiedliwym podziałem. Po Eucharystii chleby zostały podzielone i rozdane dla wszystkich uczestników. Pan Kazimierz Kotleszka ofiarują miód zadbał, aby ten chleb miał wyjątkowy smak.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 15.08.2017 roku w Sanktuarium Błeńskim odbył się Odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Było to w drugą rocznicę koronacji cudownego obrazu. Zgromadziły się znaczne rzesze czcicieli Matki Boże by przez Jej wstawiennictwo upraszać Boże Łaski. Uroczystościom przewodniczył ks. Paweł Osiński, wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubiczu Górnym. Kaznodzieja podkreślił ogromną rolę naszych matek w życiu każdego z nas by ukazać Maryję jako źródło najwłaściwszego macierzyństwa. Oby to stanowiło podstawy naszej miłości do Maryi i ogromnego szacunku dla wszystkich matek.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.