Wizyta sióstr Orionistek

W niedzielę 12.11.2017 roku w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistki. Siostry opowiadały nam o charyzmacie swojej pracy, o radościach w swej posłudze oraz o nowych wyzwaniach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się relacja z ich pracy misyjnej oraz o możliwości pomocy misjonarzom. Owocem tego spotkania była decyzja, aby dzieci przy wsparciu rodziców podjęli adopcję na odległość. Chcemy objąć pomocą materialną jedno, może dwoje dzieci zapewniając im wsparcie materialne w zdobywaniu wiedzy.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 08.09.2017 r. zgromadziła parafian i pielgrzymów z sąsiednich parafii, aby raz jeszcze pokłonić się Matce Bożej i u Jej stóp by złożyć swoje troski i radości. Od ponad 150 lat zorganizowane grupy pielgrzymkowe z Kłodawy, Przedcza, Chodcza i Cett przybywają ze swoimi duszpasterzami do naszego sanktuarium. W tym roku przybyli również uczniowie i nauczyciele z Katolickiej Szkoły w Wólce Czepowej upraszając Boże błogosławieństwo na rozpoczynający się nowy rok szkolny. Sumę odpustową odprawił i słowo Boże wygłosił ks. Marcin Idzikowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego naszej diecezji. Podkreślił ogromną rolę jaką Maryja odegrała w historii zbawienia. Ona nadal jest naszą przewodniczką i niezastąpioną nauczycielką w spełnianiu woli Bożej. Bardzo wielu pielgrzymów skorzystało z sakramentu pokuty. Większość ze zgromadzonych wiernych przystąpiła do Komunii Świętej, co jest wielką radością, że Maryja nadal pomaga nam w przemianie naszych serc.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Dożynki parafialne

W niedzielę 27.08.2018 roku tradycyjnie w naszej parafii miało miejsce dziękczynienie za tegoroczne zbiory „Dożynki”. Mieszkańcy sołectwa Śmieły przygotowali piękny wieniec dożynkowy, przedstawiciele pozostałych sołectw przynieśli chleby. W uroczystej procesji dary zostały wniesione do świątyni i złożone przed ołtarzem. Wszystkim nam towarzyszyło przesłanie aby nigdy nie brakowało chleba powszedniego, oby Boża Opatrzność czuwał nad wszystkimi którzy trudzą się nad jego powstaniem i nad sprawiedliwym podziałem. Po Eucharystii chleby zostały podzielone i rozdane dla wszystkich uczestników. Pan Kazimierz Kotleszka ofiarują miód zadbał, aby ten chleb miał wyjątkowy smak.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 15.08.2017 roku w Sanktuarium Błeńskim odbył się Odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Było to w drugą rocznicę koronacji cudownego obrazu. Zgromadziły się znaczne rzesze czcicieli Matki Boże by przez Jej wstawiennictwo upraszać Boże Łaski. Uroczystościom przewodniczył ks. Paweł Osiński, wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubiczu Górnym. Kaznodzieja podkreślił ogromną rolę naszych matek w życiu każdego z nas by ukazać Maryję jako źródło najwłaściwszego macierzyństwa. Oby to stanowiło podstawy naszej miłości do Maryi i ogromnego szacunku dla wszystkich matek.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość Odpustowa ku czci św. Małgorzaty P.M. oraz wizytacja kanoniczna parafii

Parafialny odpust św. Małgorzaty P.M. miał w tym roku podwójny wymiar. Uwielbieniu Boga przez wstawiennictwo św. Małgorzaty przewodniczył nam Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Mering, który w tym dniu dokonał kanonicznej wizytacji parafii. W przebiegu całej wizytacji można wyodrębnić trzy stacje: pierwsza – nawiedzenie cmentarza, gdzie modliliśmy się za zmarłych kapłanów, rodziców i naszych bliskich, druga – w kościele sanktuarium, gdzie uwielbiliśmy Boga w celebrowanej Eucharystii. W czasie tej Mszy świętej proboszcz przedstawił stan duchowy i materialny parafii. Ksiądz Biskup w skierowanej do nas homilii najpierw ustosunkował się do sprawozdania księdza proboszcza dziękując parafinom za ich zaangażowanie w utrzymanie i upiększanie świątyni, dodając że najpiękniejsze blaski nadają świątyni nasze piękne serca. Patronka dzisiejszej uroczystości zaprasza nasz aby nie bać się kochać Jezusa ponad wszystko.

Na zakończenie sumy odpustowej ksiądz Biskup poprowadził procesję Eucharystyczną i udzielił nam Bożego błogosławieństwa. Trzecim punktem wizytacji jest zawsze wspólna modlitwa brewiarzowa kapłanów zgromadzonych na uroczystości pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Modlimy się za naszych parafian, wśród których pracujemy oraz za kapłanów o właściwą posługę.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała i związana z nim procesja Eucharystyczna to szczególna okazja aby zamanifestować nasze przywiązanie do tradycji i oddać publicznie chwałę Bogu. Cztery piękne ołtarze zostały przygotowane przez mieszkańców następujących wiosek: Wystrzelice Wieś, Cieplinki, Błenna A i Błenna. Po Mszy świętej wyruszyła procesja Eucharystyczna prowadzona przez druhów strażaków, którzy wydatnie włączają się we wszystkie uroczystości kościelne, asysta w odświętnych strojach, dziewczynki sypiące kwiaty oraz ministranci. Parafianie i liczni goście w rozmodleniu przemieszczali od ołtarza do ołtarza, aby otrzymać Boże Błogosławieństwo.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.