Uroczystość Odpustowa ku czci św. Małgorzaty P.M. oraz wizytacja kanoniczna parafii

Parafialny odpust św. Małgorzaty P.M. miał w tym roku podwójny wymiar. Uwielbieniu Boga przez wstawiennictwo św. Małgorzaty przewodniczył nam Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Mering, który w tym dniu dokonał kanonicznej wizytacji parafii. W przebiegu całej wizytacji można wyodrębnić trzy stacje: pierwsza – nawiedzenie cmentarza, gdzie modliliśmy się za zmarłych kapłanów, rodziców i naszych bliskich, druga – w kościele sanktuarium, gdzie uwielbiliśmy Boga w celebrowanej Eucharystii. W czasie tej Mszy świętej proboszcz przedstawił stan duchowy i materialny parafii. Ksiądz Biskup w skierowanej do nas homilii najpierw ustosunkował się do sprawozdania księdza proboszcza dziękując parafinom za ich zaangażowanie w utrzymanie i upiększanie świątyni, dodając że najpiękniejsze blaski nadają świątyni nasze piękne serca. Patronka dzisiejszej uroczystości zaprasza nasz aby nie bać się kochać Jezusa ponad wszystko.

Na zakończenie sumy odpustowej ksiądz Biskup poprowadził procesję Eucharystyczną i udzielił nam Bożego błogosławieństwa. Trzecim punktem wizytacji jest zawsze wspólna modlitwa brewiarzowa kapłanów zgromadzonych na uroczystości pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Modlimy się za naszych parafian, wśród których pracujemy oraz za kapłanów o właściwą posługę.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała i związana z nim procesja Eucharystyczna to szczególna okazja aby zamanifestować nasze przywiązanie do tradycji i oddać publicznie chwałę Bogu. Cztery piękne ołtarze zostały przygotowane przez mieszkańców następujących wiosek: Wystrzelice Wieś, Cieplinki, Błenna A i Błenna. Po Mszy świętej wyruszyła procesja Eucharystyczna prowadzona przez druhów strażaków, którzy wydatnie włączają się we wszystkie uroczystości kościelne, asysta w odświętnych strojach, dziewczynki sypiące kwiaty oraz ministranci. Parafianie i liczni goście w rozmodleniu przemieszczali od ołtarza do ołtarza, aby otrzymać Boże Błogosławieństwo.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

I Komunia Święta

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja w naszej wspólnocie parafialnej odbywa się I Komunia Święta. Pierwszy raz w pełni uczestniczyło we Mszy świętej 21 dzieci. W przygotowanie uroczystości włączyli się w sposób wydatny rodzice oraz dzieci. Wszystkim uczestnikom uroczystości udzieliła się podniosła atmosfera i niekiedy głębokie wzruszenie.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Krzyż Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie to najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem, nad ludzkim losem. Pascha odpowiada na najbardziej nurtujące nas pytania o sens i cel życia. Wprawdzie koniec ziemskiej egzystencji wpisane jest w naszą fizyczną naturę, to Bóg nie pozostawia człowieka w pół drogi, otwiera przed nim perspektywę wieczności. Na Golgocie dobroć poddano niegodziwości, Prawdę wyszydziło kłamstwo, a Miłosierdzie znieważone zostało przez zemstę. Śmierć Jezusa nie zniweczyła jednak nadziei tych, którzy Mu zaufali. Wiara wciąż odradza się, bardziej żywa i silniejsza niż kiedykolwiek.

Jako świadkowie zwycięstwa Chrystusa pragniemy nieść światu Jego orędzie, które daje nadzieje wszystkim spragnionym miłości. On mówi do każdego z nas: Zmartwychwstałem i teraz będę zawsze z Tobą.

Niech Jezus Chrystus, Źródło i Dawca nowego życia błogosławi nam i wszystkim, których spotkamy. Niech w codzienności daje doświadczenie swej Miłości, która będzie wyzwalać prawdziwą chrześcijańską radość i dobroć serc. Bądźmy światkami tej Miłości i dzielmy się Nią z innymi!

Galeria zdjęć z uroczystości Wielkanocnych jest dostępna tutaj.

Wielki Post – „Dać się pojednać”

Święty Paweł zapisał wspaniałe zdanie: „W imię Chrystusa prosimy: pojednacie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20). Nie jest to kwestia wysiłku ze strony człowieka. Nawet więcej, podstawowy wysiłek ze strony człowieka polega na tym, aby „dać się pojednać z Bogiem”. Pomimo powierzchowności, łatwiej jest dać się zganić, ukarać. Jednak Bóg prosi nas poprzez posłannictwo miłosierdzia powierzone Kościołowi w sakramencie pojednania, byśmy Mu pozwolili nam przebaczyć. Syn marnotrawny został odzyskany w momencie, w którym „pozwolił się uściskać i ucałować Ojcu”. Jedynym wymaganym „odszkodowaniem” za roztrwonione tak marnie dziedzictwo jest nie odrzucić znaków miłości, która nie mogła już dłużej czekać. Moc jednego uścisku. Jeszcze raz św. Paweł stwierdza: „Miłość Chrystusa obejmuje nas…” (2 Kor 5.14). Nie „przynagla nas” jak się zwykło tłumaczyć, lecz „obejmuje nas”, „zamyka nas w sobie” , „trzyma nas w swojej mocy”. Pozostaje sprecyzować, że syn Marnotrawny nie stał się nowym stworzeniem (2 Kor 5,17) tyko dlatego, że włożył najpiękniejszą szatę. Nie jest to kwestia ubioru, nie wystarczy zmienić wyglądu. To co jest ważne, to nie skóra lub to, co na skórze, lecz to co jest pod nią. Przemiana musi nastąpić „wewnątrz”. Słowo „pojednanie” nie dotyczy tylko zachowania zewnętrznego. Albo zmienia serce, albo wszystko pozostaje jak było. Ojciec nic nie wkłada do pustych kieszeni syna. Daje mu zdumiewającą możliwość: zacząć istnieć od nowa. Wielki Post i zbliżające się rekolekcje wielkopostne są dla nas taką szansą, okazją aby zaistnieć od nowa. Zechciejmy dać się pojednać z Bogiem (Por. Alessandro Pronzata „W ramionach Ojca”).

Jasełka Bożonarodzeniowe

Dobrą tradycją stało się, iż w okresie Bożego Narodzenia dzieci naszej parafii pod okiem Pani Katechetki i Wychowawców przygotowują co roku jasełkę. Premiera tego przedstawienia ma miejsce w szkole w czasie szkolnej wigilii, a później w kościele parafialnym dla wszystkich wiernych. Nie było inaczej w tym roku. Dzieci w dniu 8.01 2017 roku jeszcze raz wprowadził nas zgromadzonych w świątyni w klimat tych niezwykłych zbawczych wydarzeń. Wszystkim towarzyszyło głębokie wzruszenie.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.