Patronka Parafii – Święta Małgorzata Panna i Męczennica

Święta Małgorzata Panna i Męczennica żyła około roku 260. Była jedyną córką pogańskiego kapłana Edezjusza z Antiochi Pizydyjskiej. Po śmierci matki została wychowywana w wierze chrześcijańskiej przez mamkę , odznaczała się również niezwykłą urodą. Ojciec dowiedziawszy się o jej umiłowaniu Jezusa, koniecznie chciał ją od tego odwieść. Żadne prośby ani groźby czy wreszcie tortury nie zmieniły jej zaufania do Chrystusa. Ojciec sam oskarżył Małgorzatę przed starostą Olibriuszem jako odstępczynię od wiary. Ten poddając ją wymyślnym torturom, wtrącając do więzienia, aż wreszcie ścinając jej głowę, nic nie wskórał. Jedyną miłością pozostał dla niej Jezus. W ikonografii św. Małgorzatę przedstawia się jako urodziwą młodą kobietę depczącą trzymanego na łańcuchu smoka symbolizującego szatana, który kusił ją, gdy była w więzieniu.

św. Małgorzata