Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 08.09.2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Błennej odbywa się tradycyjny odpust „Narodzenia Matki Bożej”. W tym dniu do sanktuarium przybywają zorganizowane pielgrzymki piesze z Kłodawy, Przedcza, Chodcza i Cett, niektóre mają już 160 letnią tradycję. Piękna pogoda sprawiła że pojawili się nowi pielgrzymi: rowerowa pielgrzymka z Włocławka, autokarowa z Chwalborzyc ze scholą, która swoim śpiewem uświetniła sumę odpustową, pielgrzymi z Katolickiej Szkoły w Wólce Czepowej. Eucharystię koncelebrowało pięciu kapłanów, przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. noeprezbiter Jakub Nowakowski. Bardzo dużo pielgrzymów skorzystało z sakramentu pojednania, aby zyskać odpust zupełny. Siedmiu kapłanów spowiadało na długo  zanim rozpoczęła się uroczystość. Bardzo pocieszające jest to, iż sanktuarium z cudownym koronowanym obrazem Matki Bożej zyskuje nowych czcicieli, którzy przybywają z coraz bardziej odległych miejscowości.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Dożynki parafialne

W dniu 26.08.2018 w naszym sanktuarium odbyły się dożynki parafialne. Tradycyjnie poszczególne sołectwa przygotowały chleby i wieniec dożynkowy. Chleby wraz z wieńcem zostały złożone przed ołtarzem. W czasie Eucharystii celebrans w słowie okolicznościowym zwrócił uwagę, aby przywrócić postawę wdzięczności wobec Boga, również szacunku dla chleba i pracy. Konieczne jest również sprawiedliwe dzielenie i właściwe zagospodarowanie chleba, aby nie było klęski urodzaju czy nieurodzaju. Nie wszystko zależy od naszych umiejętności i zaradności, często jesteśmy światkami, że tylko Bóg jest w stanie rozwiązać i rozwiać nasze niepewności i obawy. Po Eucharystii chleby zostały podzielone i każdy mógł skosztować tego skarbu, który jednoczy nas jako jedną rodzinę.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość Odpustowa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 15.08.2018 r., gdy rzesze pielgrzymów zmierzały na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej, by tam polecać swoje intencje i zawierzać Jej opiece nadchodzący rok, w naszym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Błennej zgromadziła się pokaźna grupa wiernych i pielgrzymów z okolicznych miejscowości, aby oddać chwałę Bogu uwielbiając Maryję Wniebowziętą. Uroczystościom odpustowym przewodniczył Prowincjał Ojców Orionistów Ks. Krzysztof Miś. W homilii podkreślił ogromną rolę jaką Maryja odegrała w historii zbawienia i ogrywa w życiu każdego z nas. Maryja prowadzi nas do Swojego Syna. Uroczystości odpustowe są szczególnym czasem korygowania drogi do Jezusa Chrystusa, może dlatego tak wielu skorzystało z sakramentu pokuty i przystąpiło do Komunii Świętej. Tradycyjnie wielu pielgrzymów udało się na kolanach na ofiarę wokół ołtarza, by w ten sposób oddać cześć Matce Bożej za Jej opiekę i wypraszać dalszego Jej wstawiennictwa. Pielgrzymi i parafianie mogli podziwiać nową posadzkę kamienną wykonaną tuż przed odpustem.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Małgorzaty P.M.

W dniu 13 lipca 2018 r. odbyła się naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci św. Małgorzaty P.M. patronki naszego kościoła i parafii. Zgromadzeni wierni uczestniczyli w uroczystej sumie odpustowej sprawowanej przez Ojca Duchownego Włocławskiego Seminarium Duchownego. On też podzielił się słowem Bożym zarówno na pierwszej mszy świętej jak i na sumie. Kaznodzieja zachęcił nas do naśladowania patronki uroczystości, szczególnie w jej wierności Chrystusowi. Ta wierność, chociaż nie łatwa, gwarantuje nam zbawienie.

Krótka galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii przebiegła tradycyjnie: po Mszy świętej o godzinie 11.30 wyruszyła procesja do czterech ołtarzy przygotowanych przez parafian z wyznaczonych wiosek: Joasin, Zdzisławin, Błenna Kościelna, Śmieły. Ołtarze były pięknie i starannie przygotowane. Druhowie strażacy zadbali o bezpieczeństwo na drodze procesji, oni też poprowadzili całą procesję. Asysta, ministranci, dzieci pierwszokomunijne w strojach oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście w modlitewnej zadumie uwielbiali Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Bierzmowanie w Parafii Błenna

W dniu 25.05.2018 w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Biskup Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży, po trzyletnim dodatkowym przygotowaniu. Rodzice bierzmowanych poprosili ks. Biskupa o udzielenie tego sakramentu. W czasie liturgii słowa ks. Biskup prosił nas, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Wzorów do naśladowania mamy bardzo dużo, ale każdy ma swoją drogę do świętości, ważne żeby nie rezygnować ze świętości i Kościoła.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.