88 lat OSP w Błennej

88_lat_OSPW dniu 09.07.2016 w naszym sanktuarium Błeńskim odbyła się uroczystość dziękczynna za 88 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej. Druhowie strażacy ze sztandarem stawili się w świątyni by celebrować Eucharystię w ich intencji i ich rodzin. Wspólnie prosiliśmy Boga o obfitość błogosławieństwa w ich zawsze niebezpiecznej służbie. Matkę Najświętszą i św. Floriana upraszaliśmy aby uchroniła strażaków o wypadków w czasie akcji ratunkowych, jak również by pomagali im w osobistym świadectwie miłości Boga i bliźniego. Miłosierdziu Bożemu polecaliśmy zmarłych w ostatnim czasie naszych druhów.

Pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium w Błennej

Pielgrzymka rowerowaW dniu 28.05.2016 do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Błennej przybyła rowerowa pielgrzymka dzieci i młodzieży z parafii Lubraniec. Młodzi pielgrzymi przybyli pod okiem Ks. Tomasza Fischera i opiekunów. Jest to kontynuacja niepisanej tradycji odwiedzin Matki Bożej przez młodzież z tej parafii. Pielgrzymi zapoznali się z historią tutejszego sanktuarium a następnie sprawowana był w ich intencji Msza święta. Przez wstawiennictwo Matki Bożej upraszano Boże błogosławieństwo dla siebie, dla swoich rodzin jaki dla naszej ojczyzny. Po Mszy i nabożeństwie majowym odbyła się wspólna agapa.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Zróbcie Mu miejsce! Pan idzie z nieba

Boże_Ciało_16Eucharystia stanowi w istocie „skarb” Kościoła, cenne dziedzictwo, które zostawił nam Pan. Jednakże oddziaływanie tego skarbu, przeznaczonego dla ochrzczonych nie kończy się w Kościele: Eucharystia to Pan Jezus, który daje siebie „za życie świata” (J 6,51). W każdym czasie i w każdym miejscu On pragnie spotkać człowieka i nieść mu życie Boże. I nie tylko. Eucharystia ma wymiar kosmiczny: przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa stanowi w istocie początek przebóstwienia samego stworzenia. Dlatego uroczystość Bożego Ciała wyróżnia procesja z Najświętszym Sakramentem, która ma bogatą wymowę. Niosąc Eucharystię przez nasze wioski, ulice i place, pragniemy przybliżyć Chleb, który zstąpił z nieba, do naszego codziennego życia; chcemy aby Jezus szedł tam, gdzie my chodzimy i żył tam, gdzie my żyjemy. (por. Benedykt XVII 18.06.2006)

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Chwalcie łąki umajone…

chwalcie_łąki_umajoneW miesiącu maju, w polskiej pobożności wyjątkowo spełniają się słowa zapisane w Ewangelii św. Łukasza „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1.48). To dla Polaków szczególny czas, aby jeszcze raz wyśpiewać Najświętszej Dziewicy zaszczytne imiona i tytułu jakimi na przestrzeni wieków Ją czcimy. Przecież pod jej obronę uciekamy się we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach. Ona jest naszą Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomocnicą. Przeżywany obecnie czas skłania nas do wołania „Weź w opiekę naród cały…” Maj to czas I Komunii Świętych – to radość dzieci, że już w pełni przeżywają Eucharystię, że Jezus pod postaciami Chleba i Wina może zagościć w ich sercach. Jest to również dla nas okazja do refleksji, gdzie jest mój Jezus, czy w moim sercu jest jeszcze dla niego miejsce? Obyśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej odnowili pierwotną radość ze wspólnoty z Jej Synem.

Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

dobry_pasterzDoświadczając radości z tajemnic paschalnych, przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocną, w której Bóg potwierdza swoją wierność wobec człowieka i troskę o jego zbawienie. W Niedzielę Dobrego Pasterza podejmujemy z całą wspólnotą Kościoła dzieło modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Papież Franciszek w orędziu na 53 dzień modlitw o Powołania przypomina nam, że to wspólnota Kościoła jest matką powołań. Rozważając papieskie przesłanie i niosąc osobiste doświadczenia w dziele odczytywania z młodymi drogi powołania, jaką Bóg im ofiarowuje, chcemy z ufnością zanosić nasze modlitwy do Boga. Czynimy to na kilka tygodni przed doświadczeniem pięknej tajemnicy młodości życia i wiary wpisanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przezywać w lipcu bieżącego roku.

Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, uświadamiamy sobie, że poprzez moc Bożej łaski człowiek może doświadczyć osobistego spotkania z Miłującym Ojcem, którego dary odnawiają ludzką nadzieję i wprowadzają z odwagą na drogi Bożych tajemnic.

Podejmując dzieło troski o modlitewne wsparcie dla dzieła nowych powołań do szczególnej posługi w Kościele, z wdzięcznością przywołujemy wszystkich świadków Bożych Tajemnic, dzięki którym od 1050 lat w naszej Ojczyźnie jaśnieje światło wiary i nie został zagubiony skarb odwiecznej miłości Boga.

(por. Bp M. Solarczyk, Powołani do miłosierdzia)

Bóg pełen miłosierdzia

jezus-miłosiernyPrzeżywamy kolejny miesiąc Roku Miłosierdzia Bożego, który ogłosił papież Franciszek umieszczając we wstępie do swego dokumentu wymowne słowa: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” (bulla Misericordiae vultus). To stwierdzenie zakorzenione w Dobrej Nowinie o zbawieniu pozwala nam sięgnąć do słów i czynów Jezusa i odkryć je na nowo niejako w świetle promieni miłosierdzia.

Warto wracać myślami do fragmentów Ewangelii wskazanych przez Franciszka, który napisał: „W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca, który nigdy nie uważa się za zwyciężonego dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane zostanie odrzucenie. Znamy te przypowieści, a szczególnie trzy z nich: przypowieść o zagubionej owcy, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 1-32). W tych przypowieściach Bóg zawsze przedstawiony jest jako pełen radości, przede wszystkim gdy przebacza. Znajdujemy w nich istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie ukazane jest jako siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem”. Pokieruj mną Panie, abym poznawszy miłość Ojca, nie ustawał w czynnej miłości bliźniego i dozwól składać bezinteresowny dar uczynków miłosierdzia. Poślij mnie, abym służył potrzebującemu człowiekowi i okazywał mu bliskość.