Uroczystość odpustowa ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 15.08.2020 w naszym sanktuarium odbył się odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ze zgromadzonymi dość licznie parafinami i pielgrzymami uroczystą sumę odpustową celebrował Ks. Prałat Wojciech Kochański, on również podzielił się słowem Bożym. Bardzo mocno wyakcentował rolę Matki Bożej w historii naszego narodu. Zaprosił nas wszystkich aby Ona nadal była naszą ostoją i wspomożycielką. Obecnie
przeżywany czas wymaga o nas jednoznacznego opowiedzenia się czy chcemy kroczyć z Nią i jej Synem, czy wybierzemy własne drogi bez Boga.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Odpust ku czci św. Małgorzaty P.M.

W dniu 13 lipca co roku w naszej parafii obchodzimy odpust ku czci św. Małgorzaty P.M. Tegoroczny odpust mimo stale istniejącego zagrożenia epidemią odbył się bez większych zakłóceń, może mniej było wiernych zebranych na Eucharystiach. Uroczystościom przewodniczył i podzielił się słowem Bożym ks. Krzysztof Szcześniak  – proboszcz parafii św. Jakuba w Mąkoszynie. Zachęcił nas do odważnego podążania do świętości, która jest w zasięgu naszego serca. Trzeba jednak mocno pokochać Chrystusa, tak jak to uczyniła patrona uroczystości.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

I Komunia święta

Po dwumiesięcznym długim oczekiwaniu spowodowanym pandemią koronawirusa w dniu 12.07.2020 roku w naszej parafii św. Małgorzaty P.M. w Błennej odbyła się I Komunia Święta. Przystąpiło do niej 14 dzieci. W przeddzień dzieci z rodzicami i chrzestnymi przystąpiły do Sakramentu Pojednania. Sam dzień Komunii był bardzo uroczysty, wszyscy przeżywaliśmy to wydarzenie z wielkim wzruszeniem i modlitewną zadumą. Dzieci – mimo trudności w przygotowaniu – z ogromnym zaangażowaniem modliły się w czasie swojej uroczystości, dały wspaniały dowód cierpliwości w tym niezwykłym czasie.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Błennej mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa miała nie mniej uroczysty wymiar niż w minionych latach. Procesja odbyła się wokół kościoła, gdzie były przygotowane cztery ołtarze. Trzeba dodać, iż ołtarze były pięknie, pomysłowo wykonane i udekorowane, wykonawcami byli mieszkańcy wiosek: Dziewczopole, Gogoły, Rogóżki, Błenna B i Szczkówek oraz Kolnia Szczkowo. Wszyscy uczestnicy Eucharystii i procesji w modlitewnej zadumie uwielbili Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Krzyż Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie to najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem, nad ludzkim losem. Pascha odpowiada na najbardziej nurtujące nas pytania o sens i cel życia. Wprawdzie koniec ziemskiej egzystencji wpisane jest w naszą fizyczną naturę, to Bóg nie pozostawia człowieka w pół drogi, otwiera przed nim perspektywę wieczności. Na Golgocie dobroć poddano niegodziwości, Prawdę wyszydziło kłamstwo, a Miłosierdzie znieważone zostało przez zemstę. Śmierć Jezusa nie zniweczyła jednak nadziei tych, którzy Mu zaufali. Wiara wciąż odradza się, bardziej żywa i silniejsza niż kiedykolwiek.

Jako świadkowie zwycięstwa Chrystusa pragniemy nieść światu Jego orędzie, które daje nadzieje wszystkim spragnionym miłości. On mówi do każdego z nas: Zmartwychwstałem i teraz będę zawsze z Tobą.

Niech Jezus Chrystus, Źródło i Dawca nowego życia błogosławi nam i wszystkim, których spotkamy. Niech w codzienności daje doświadczenie swej Miłości, która będzie wyzwalać prawdziwą chrześcijańską radość i dobroć serc. Bądźmy światkami tej Miłości i dzielmy się Nią z innymi!

Wielki Post

W tym wyjątkowym dla nas wszystkich – czasie Wielkiego Postu, czasie próby i pokory, niech Wspomożycielką i naszą Orędowniczką będzie Matka Boża:

Nam, którzy śmiałość mają Ciebie prosić,
Wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.
Chorym przynieś, Matko uzdrowienie,
Tym, którzy się dobrze mają-
Wdzięczność i miłość Bożą.
Skłóconym daj pojednanie,
A tym co żyją w zgodzie –
Wytrwałość w niej i stałość
Udręczonym i zmęczonym użycz pokrzepienia.
Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;
Tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
A tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie.
A nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.
Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
I uczyń nas godnymi jasności twoich świętych.
Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśń dziękczynienia,
Na chwałę Twojego Syna, Który jest Bogiem
Razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym
Teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen
(Najstarsza zachowana modlitwa maryjna z III w.)

Bardzo Ważne!

Parafia Błeńska wraz ze stowarzyszeniem „ Bezbłenne Kobiety” włącza się w organizowanie na czas epidemii pomocy dla osób starszych, chorych i samotnych. Potrzeby parafian można zgłaszać na następujące numery telefonów: Anna i Arkadiusz Dubczak 501 365 627, Ks. Proboszcz 518 014 766. Bardzo proszę, aby ci którzy mają dostęp do internetu przekazali potrzebującym tę informację.