Uroczystość Chrystusa Króla

Z wielką radością została przyjęta w naszej parafii informacja przekazana przez Pasterzy Kościoła w Polsce o Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków i historii życia niejednej parafii, by „Intronizacja Chrystusa Króla”  miała miejsce  przy okazji rekolekcji czy misji świętych. Znakiem takiego wydarzenia w naszej parafii jest piękna figura Chrystusa Króla z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dla niej przebudowano ołtarz aby mogła być godnie eksponowana i aby mogły się tu obywać modlitwy. Tu też, przed tym ołtarzem obywała się nowenna poprzedzająca uroczysty akt. Wszyscy uświadomiliśmy sobie, że tak jak nasi dziadowie czy ojcowie przyjmowali że cała Prawda jest w Chrystusie, tak i nam przy dzisiejszych zagrożeniach koniecznym jest, aby Chrystusa Króla postawić na Jemu właściwym miejscu.

Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

odpust_narodzin_nmp_16Uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w parafii Błenna dostarczyły wielu wyjątkowych przeżyć. Związane to było tradycyjnie z obecnością zorganizowanych pielgrzymek z Kłodawy, Przedcza, Cett i Chodcza. Pątnicy u stóp Matki Bożej Łaskawej złożyli swój pielgrzymi trud oraz prośby i dziękczynienia. To uwielbienie Boga odbywało się w pierwszą rocznicę koronacji cudownego obrazu obecnego w tutejszym sanktuarium a przewodniczył im pasterz diecezji Biskup Wiesław Alojzy Mering. Ksiądz Biskup w homilii skierowanej do pielgrzymów i parafian nawiązał do przeżyć związanych z koronacją obrazu i pielgrzymki kapłanów z całej diecezji do Matki Bożej Błeńskiej, podkreślił wyjątkowość takich miejsc gdzie króluje Matka Boża. To Ona swoją obecnością sprawia, że tak chętnie przez Jej wstawiennictwo próbujemy rozwiązywać problemy naszego życia. To pod Jej płaszczem Chrystus odpuszcza nam nasze grzechy przywracając godność dziecka Bożego. Maryja pomaga nam zachować naszą narodową tożsamość.

Pasterz diecezji podziękował parafianom za ich zaangażowanie w starannym utrzymaniu sanktuarium oraz za gościnność i otwarcie szczególnie w niezapomnianej pielgrzymce kapłanów i koronacji cudownego obrazu. Wyrazem tej wdzięczności dla parafian i kustosza tego miejsca było wyróżnienie księdza proboszcza i mianowanie go kanonikiem gremialnym Kapituły Uniejowskiej. Ta nominacja ogłoszona przez Księdza Biskupa spotkała się z ogromnym aplauzem.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Dożynki parafialne

dozynki_16Dnia 28.08.2016 w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się coroczne „Dożynki”. Mszę świętą koncelebrowaną sprawowali ks. Proboszcz Waldemar Pasierowski i rodak pochodzący z tej parafii – Ojciec Ryszard Andrzejewski ze zgromadzenia księży Michalitów. On też wygłosił okolicznościową homilię. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że musimy jakby na nowo nauczyć się dziękczynienia za Bożą opiekę, która nam nieustannie towarzyszy.

O Boże błogosławieństwo powinniśmy nieustannie się zwracać do Wszechmocy Bożej. Najlepszy sprzęt rolniczy, dokładne prognozy pogody nieraz zawodzą i człowiek jest bezsilny. Potrzeba wreszcie, aby chleb, który wyrośnie na naszych polach był sprawiedliwie podzielony, by nikt nie cierpiał głodu, a trud gospodarzy sprawiedliwie wynagrodzony. Po zakończonej Eucharystii, chleby które przyniesione były na ofiarowanie zostały podzielone, posmarowane miodem i rozdane miedzy uczestników dziękczynienia.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

WNM_16W dniu 15.08.2016 roku w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczystość odpustową Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie uroczystość ta zgromadziła rzesze parafian i pielgrzymów u stóp Matki Bożej Łaskawej, którzy w modlitewnej zadumie wzywali Jej orędownictwa. Była to szczególna okazja aby podziękować Matce Bożej za Jej nieustanną opiekę, jak również stosowna chwila by podzielić się troskami i problemami, z którymi nie możemy sobie poradzić.

Nasze uwielbienie Boga przez Maryję miało jeszcze dodatkową sposobność, bo w tym dniu obchodziliśmy pierwszą rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej Księżnej Kujaw. Kaznodzieja i celebrans – ks. Maciej Jasiński nie omieszkał odwołać się do tego wydarzenia. Wspominając homilię księdza biskupa ordynariusza Wiesława Meringa z tej uroczystości postawił ten sam problem, który jeszcze bardziej nabrzmiewa. Co dzieje się z człowiekiem który odrzuci Boga? Zapraszając nas do jeszcze większej ufności Bogu i Jego miłosierdziu, Matkę Bożą ukazał jako tę, która kocha swoje dzieci i nigdy ich nie opuszcza, jako tę w którą warto się wpatrywać i naśladować.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Małgorzaty P.M.

Odpust_Małgorzaty_16Uroczystość odpustowa ku czci Św. Małgorzaty P.M. 13 lipca 2016 roku zgromadziła wspólnotę parafialną, aby uwielbić Boga przez wstawiennictwo patronki naszej parafii. Sumę odpustową o godzinie 11.30 sprawował i homilię wygłosił ks. Marcin Ziółkowski, który w tym roku z rąk Ks. Biskupa Wiesława Meringa przyjął święcenia prezbiteratu. Neoprezbiter w homilii zaznaczył nieprzeciętność św. Małgorzaty skoro została włączona w poczet czternastu wspomożycieli Pańskich, jej stałość w wierze jest dla nas wzorem do naśladowania. Św. Małgorzata zaprasza nas, aby nie bać się przeciwników wiary, aby opierać się podszeptom szatana, a całą siłę czerpać ze zjednoczenia się z Chrystusem.

Kulminacyjnym punktem uroczystości, a zarazem bardzo wzruszającym, było błogosławieństwo indywidualne udzielone przez ks. Prymicjanta. Nałożenie rąk na nasze głowy wywoływało głębokie wzruszenia. Uroczystość ta zobowiązuje nas do jeszcze żarliwszej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, również do wsparcia modlitewnego dla księdza Marcina, jako że jego korzenie są w naszej parafii i jak sam zaznaczył u Matki Bożej Błeńskiej zapadały zasadnicze decyzje w jego powołaniu do kapłaństwa.

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna tutaj.

88 lat OSP w Błennej

88_lat_OSPW dniu 09.07.2016 w naszym sanktuarium Błeńskim odbyła się uroczystość dziękczynna za 88 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej. Druhowie strażacy ze sztandarem stawili się w świątyni by celebrować Eucharystię w ich intencji i ich rodzin. Wspólnie prosiliśmy Boga o obfitość błogosławieństwa w ich zawsze niebezpiecznej służbie. Matkę Najświętszą i św. Floriana upraszaliśmy aby uchroniła strażaków o wypadków w czasie akcji ratunkowych, jak również by pomagali im w osobistym świadectwie miłości Boga i bliźniego. Miłosierdziu Bożemu polecaliśmy zmarłych w ostatnim czasie naszych druhów.